REINIER DE GRAAF

Reinier de Graaf (hierna RdGG) is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Ongeveer 450.000 mensen kunnen voor ziekenhuiszorg in hun directe omgeving van Delft een beroep doen op Reinier de Graaf. De hoofdlocatie is in Delft, we hebben een gebouw in Voorburg en buitenpoli’s in Naaldwijk en Den Haag-Ypenburg. Bij Reinier de Graaf werken ruim 3.000 professionals, onder wie circa 206 medisch specialisten verdeeld over 37 specialismen.

Acanthus is vanaf 2011 betrokken bij de nieuwbouw van RdG. Allereerst is een marktverkenning uitgevoerd naar de gewenste oplossingen en budgetvorming rondom de oplossingen. In 2013 is een programma van eisen opgesteld en is gezamenlijk met de inkoopafdeling een aanbesteding voor een nieuw communicatieplatform uitgevoerd. Partijen zijn gecontracteerd en gefaseerd is het nieuwe systeem in gebruik genomen. Eind 2015 is het project afgerond.

HET SINT LUCAS ADREAS ZIEKENHUIS

Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis gaan samen verder als één ziekenhuis, onder de naam OLVG. Onze huidige twee ziekenhuizen worden onze twee hoofdlocaties in Oost en in West. Het OLVG is een topklinische ziekenhuis en  het stadsziekenhuis van Amsterdam.

Acanthus heeft voor het OLVG diverse projecten uitgevoerd. Vernieuwing verpleegoproepsysteem, vernieuwing multimedia voorzieningen voor patiënten bij het bed, nieuw datanetwerk (bekabeling, glasvezel en LAN en W-LAN), nieuwe telefooncentrale. En de migratie naar geïntegreerde telefonie omgeving tussen locatie Oost en West. Introductie van centrale telefonie database voor gemeenschappelijk telefoongids op het intranet, telefoontoestellen en bedienposten.

SPAARNE GASTHUIS

Het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis zijn gefuseerd tot het Spaarne Gasthuis. Met vestigingen in Hoofddorp Haarlem, Heemstede, Hillegom, Nieuw Vennep richt het Spaarne Gasthuis  zich op inwoners uit Haarlem, Heemstede en de regio Haarlemmermeer en de Noordelijke Bollenstreek.

Acanthus heeft voor het Spaarne Gasthuis meerdere projecten uitgevoerd. De meest recente zijn de aanbesteding en implementatie van de nieuwe telefooncentrale van locatie Hoofddorp. Momenteel wordt hard gewerkt aan de integratie van beide centrales van de locaties Haarlem en Hoofddorp. Vanwege de fusie worden beide centrales omgebouwd tot een geïntegreerde telefonie omgeving. Daarnaast verzorgt Acanthus het project met een centrale telefoongids op intranet, op alle toestellen en op de bedienposten van de telefonisten.

PARNASSIA GROEP

Parnassia Groep is een GGZ instelling gespecialiseerd in geestelijke verzorging in Westelijk deel van Nederland. De verschillende onderdelen van de Parnassia Groep verlenen psychische zorg en verslavingszorg. Parnassia Groep heeft meer dan 560 vestigingen in Nederland.

Acanthus heeft voor Parnassia Groep de business case uitgewerkt voor een nieuwe telefonie omgeving. Vervolgens is een uniform telefonie platform uitgerold over alle locaties. Het telefonie systeem en de gekoppelde systemen zoals het intranet, AD, SAP en de bedienpostapplicatie kunnen door de beheerders centraal beheerd worden vanuit een speciaal ontwikkelde applicatie.

ANTHONIUS ZORGGROEP

De Antonius Zorggroep biedt thuiszorg en ziekenhuiszorg in Friesland vanuit één organisatie aan. Hierdoor kunnen cliënten een volledig zorgpakket ontvangen: naadloos van thuiszorg naar ziekenhuiszorg of andersom.

Acanthus heeft het functionele en technisch ontwerp opgesteld en de implementatie ondersteund van een geïntegreerde telefonie omgeving voor het ziekenhuis met alle vestigingen van de thuiszorg.

LATEN WE SAMENWERKEN

Samen kunnen we werken naar de door uw gevraagde oplossingen

MEER INFORMATIE